افتخارات نخبگان


 • افتخارات کنکور

  هر ساله به لطف خدا و با تلاش و پشتکار بچه ها، موفقیت های مجتمع نخبگان در کنکورهای سراسری و آزاد تکرار می شود. امیدواریم این دستاوردها، مقدمه ای باشد برای تعالی روحی و معنوی دانش آموزان و برداشتن گام هایی برای انجام وظایف خطیر و سرنوشت ساز در جهت آبادانی ایران عزیز.

  مشاهده موفقیت های کنکور
 • افتخارات المپیاد

  افتخارات المپیاد

  مجتمع نخبگان، یکی از مراکز نخبه پرور دانش آموزی در سطح کشور است. در سال های گذشته، دانش آموزان این مرکز، موفقیت های درخشانی در مسابقات علمی و المپیادهای کشوری کسب کرده اند؛ که برگ زرین دیگری از همت و تلاش این عزیران و همکاران ما در مجتمع نخبگان می باشد.

  مشاهده موفقیت های المپیاد
 • افتخارات پژوهشی

  پیشرفت و توسعه هر جامعه مستلزم نهادینه شدن فرهنگ پژوهشی در بین جوانان و آینده سازان آن جامعه و به کار گیری دانش های پژوهش محور و فناوری های نوین توسط آنهاست. مدارس به عنوان اولین پایگاه رسمی فرهنگ سازی در این زمینه وظیفه ای بزرگ دارند. در این راستا معاونت پژوهشی مجتمع نخبگان شیوه نامه اجرایی و پژوهشی توانمندی تهیه و عملیاتی نموده است. با توجه به توان فکری دانش آموزان عزیزمان، کار پژوهشی در مجتمع نخبگان تعطیل بردار نیست.

  مشاهده موفقیت های پژوهشی